เหตุผลที่ระบบ ERP จำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนสองชั้น
Two-factor authentication (2FA)
25 April, 2022 by
DM Post
เหตุผลที่ระบบ ERP จำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนสองชั้น

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบที่มีข้อมูลทางธุรกิจที่มีความละเอียดสูง การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กร

ความสำคัญของการยืนยันตัวตนสองชั้นสำหรับ ERP

1. การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ หรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการธุรกิจขององค์กร

2. เพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล : การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นช่วยให้ผู้ใช้ระบบ ERP มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

3. ความปลอดภัยเพิ่มเติม : การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นเป็นการเพิ่มชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ ERP ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีแบบการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องหรือการแฮกข้อมูล

เทคโนโลยีที่ใช้ในการยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)

1. รหัสผ่านเป็นวิธีการยืนยันตัวตนที่แพร่หลายและคงที่ โดยผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ ERP

2. OTP (One-Time Password) OTP เป็นรหัสผ่านที่มีอายุการใช้งานสั้น ๆ เพียงครั้งเดียว ผู้ใช้จะได้รับ OTP ผ่านทาง E-Mail หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

3. การใช้การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP

สรุป

การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นสำหรับ ERP เป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ระบบ การป้องกันการเข้าถึงผิดกำหนดและเพิ่มระดับความปลอดภัยสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและปลอดภัยในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share this post