ODOO Certified Partner
เราได้รับการรับรองในความเชี่ยวชาญของเราในด้านการใช้งานและการปรับแต่งระบบ Odoo แบบครบวงจร
4 September, 2023 by
DM Post


Odoo Certificate

เราได้รับการรับรองในความเชี่ยวชาญของเราในด้านการใช้งานและการปรับแต่งระบบ Odoo แบบครบวงจร


 ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ (Implementation) และการปรับแต่ง (Customization) รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณ เรามีทีม Cloud Support ที่พร้อมดูแลอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอแนวทางการใช้งานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับธุรกิจของคุณ

เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปกับระบบ Odoo ที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าระบบของคุณจะได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

เราเน้นความเชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของ Odoo ทั้งการสร้างและการปรับแต่งระบบ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายในการดำเนินงานทั้งด้าน Implementation, Configuration, Customization และ Development ของ Odoo:

  1. Implementation (การนำเข้าใช้งาน): เรามีความเชี่ยวชาญในการนำระบบ Odoo เข้ามาใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงความต้องการและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม

  2. Configuration (การกำหนดค่า): เราสามารถกำหนดค่าระบบ Odoo ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตั้งแต่โมดูลพื้นฐานไปจนถึงรายละเอียดเฉพาะตามธุรกิจของคุณ

  3. Customization (การปรับแต่ง): เรามีความสามารถในการปรับแต่งระบบ Odoo เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ธรรมดาของธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การปรับหน้าเว็บ สร้างรายงานที่กำหนดเอง หรือการปรับปรุงการทำงานของโมดูลต่าง ๆ

  4. Development (การพัฒนา): หากคุณมีความต้องการที่ระบบ Odoo ปกติไม่สามารถรองรับได้ เราพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งหมดนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยให้โครงการ Odoo ของคุณมีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด


Share this post